Museu d’Història de Sabadell

Collaret de variscita

Collaret de variscita que formava part d’un aixovar funerari d’època neolítica. Museu d'Història de Sabadell.

Collaret de variscita que formava part d’un aixovar funerari d’època neolítica. Museu d'Història de Sabadell.

Collaret de variscita que formava part de l’aixovar funerari d’una sepultura neolítica d’ara fa uns 6.000 anys.

Durant el neolític a tot l’occident europeu minerals de color verd van ser àmpliament utilitzats per a la fabricació de peces d’ornament corporal, principalment la variscita. Aquest color tenia un valor ornamental, però se li atribueix també valors socials i simbòlics. A Gavà hi ha l’únic complex miner de variscita de la prehistòria conegut d’arreu d’Europa.

El collaret esta format per 252 denes de tipus barrilet i discoïdals, i es va trobar al jaciment arqueològic de la Bòbila Padró - Can Tiana (Ripollet).

scroll to top icon