Cercador de museus i localitats

Museu d'Història de Girona

Girona romana

Fotografia: Martí Artalejo.

Fotografia: Martí Artalejo.

Gerunda, fundada a principis del segle I aC, està ubicada en un punt estratègic de control de l’eix terrestre de comunicacions nord-sud. Els fundadors romans van construir poderoses muralles i van adherir el seu perímetre al terreny natural, que va donar lloc a una ciutat de planta quasi triangular. Gerunda va arribar a tenir entre mil i dos mil habitants, que vivien en un traçat urbà regular de carrers paral·lels i perpendiculars. El nucli urbà representa el centre administratiu, econòmic, religiós i social d’un territori ampli i complex. El suburbium de Gerunda era la corona circular, d’uns cinc quilòmetres de radi, on es disposaven grans vil·les amb una marcada personalitat, que sovint tenien més de gran casal urbà que d’establiment agrícola.

OBJECTES

<p>Mosaic pavimental de Can Pau Birol, Bell-lloc del Pla, Girona, 300 dC.&nbsp;<em>Opus tesselatum.</em> 3,40 x 6,10 m.&nbsp;Museu d&#39;Hist&ograve;ria de Girona.</p>

<p>&nbsp;</p>
Mosaic pavimental de Can Pau B
Mosaic pavimental de Can Pau Birol
scroll to top icon