Cercador de museus i localitats

Museu d’Història de Catalunya

Aparell de ràdio

Aparell de ràdio, c. 1920. Dipòsit del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica, Terrassa. Fotografia de Pep Parer.

Aparell de ràdio, c. 1920. Dipòsit del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica, Terrassa. Fotografia de Pep Parer.

El 1923 es crea l’Associació Nacional de Radiodifusió, que el 1924 afavoreix el funcionament de la primera emissora de Catalunya i l’Estat espanyol: Ràdio Barcelona. El 1925 es crea Ràdio Catalana, però ambdues emissores són absorbides per Unión Radio, de Madrid, a l’empara de la Dictadura de Primo de Rivera. El 1929 es funda Ràdio Associació de Catalunya, que esdevé la principal emissora en llengua catalana. En pocs anys el nombre d’emissores es multiplica, i la ràdio es converteix en el mitjà de comunicació de masses per excel·lència. Al llarg dels anys trenta la ràdio ja arriba a tothom.

scroll to top icon