Cercador de museus i localitats

Museu d’Història de Catalunya

Vapor i nació. Segles XVIII i XIX

La fàbrica tèxtil. Fotografia de Pep Parer.

La fàbrica tèxtil. Fotografia de Pep Parer.

Al llarg del segle XVIII es posen les bases de la revolució industrial i de la Catalunya contemporània. L’especialització agrària, fonamentada en el vi i l’aiguardent a les comarques litorals, l’aparició de les manufactures de cotó, o d’indianes, i l’obertura del mercat americà inicien una nova etapa de creixement.

A partir del 1830 el país inicia la industrialització. Vapors i colònies configuren un nou model econòmic basat en el sector tèxtil, i amb aquest, una nova geografia i una nova societat. El gran creixement de les ciutats, que dóna lloc a la construcció d’eixamples, corre paral·lel a l’aparició de dues noves classes socials: la burgesia industrial i la classe obrera. D’altra banda, l’estat liberal espanyol aprofundeix la centralització política.

El carlisme, el republicanisme federal i les campanyes proteccionistes són respostes, liderades des de grups socials diversos, a aquest nou model polític. La fi de segle és l’hora de la revitalització de la llengua i la cultura catalanes, amb la Renaixença i el Modernisme.

OBJECTES

<p><em>La nena obrera</em>, de Joan Planella i Rodr&iacute;guez, 1889, oli sobre tela. MHC. Generalitat de Catalunya. Museu d&rsquo;Hist&ograve;ria de Catalunya. Fotografia de Mariona Carcereny.</p>
La nena obrera
La nena obrera
<p>Motlle d&rsquo;estampaci&oacute; d&rsquo;indianes, segles XVIII-XIX, fusta. Dip&ograve;sit del Museu Etnol&ograve;gic, Barcelona. Museu d&rsquo;Hist&ograve;ria de Catalunya. Fotografia de Ramon Manent.</p>
Motlle d’estampació d’indianes
Motlle d’estampació d’indianes
scroll to top icon