Cercador de museus i localitats

Museu d'Art de Girona

Capitell segle XII

Capitell, segle XII. Pedra calcària amb restes de policromia, 38 x 25 x 25 cm. Monestir de Sant Pere, Camprodon. Museu d'Art de Girona - Fons Bisbat de Girona.
Capitell, segle XII. Pedra calcària amb restes de policromia, 38 x 25 x 25 cm. Monestir de Sant Pere, Camprodon. Museu d'Art de Girona - Fons Bisbat de Girona.

Capitell procedent del monestir de Sant Pere de Camprodon amb la representació de vuit figures masculines - set monjos i un abat - vestits amb túnica llarga i amb peus descalços. De les vuit figures, cinc d’elles duen un llibre obert a la mà; una altra duu un recipient, tal vegada un reliquiari, i l’últim sosté un bàcul, bastó propi de bisbes o abats. Les vuit encerclen la totalitat del capitell, a manera de processó. La continuïtat en l’escena que ocupa totes les cares del capitell fa suposar la seva ubicació exempta, tal vegada procedent d’un claustre vinculat amb el monestir de Camprodon. Encara hi son visibles traces de policromia, tal i com era freqüent en l’escultura romànica. La pintura, a banda de protegir la pedra, emfatitzava la funció didàctica i simbòlica de les escultures.

scroll to top icon