Cercador de museus i localitats

Museu d'Art de Girona

Bol de Besalú

Bol de Besalú, segle X. Vidre bufat i tallat, 11,2 x 13,1 Ø cm. Església de Sant Vicenç de Besalú. Museu d'Art de Girona - Fons Bisbat de Girona.

Bol de Besalú, segle X. Vidre bufat i tallat, 11,2 x 13,1 Ø cm. Església de Sant Vicenç de Besalú. Museu d'Art de Girona - Fons Bisbat de Girona.

Datat al segle X, aquest bol, que contenia monedes d’or, va ser trobat l’any 1936 per Joan Subias a l’absis de l’església de Sant Vicenç de Besalú, juntament amb altres reliquiaris. És especialment destacable el bon estat de conservació de la peça, així com la tècnica d’execució i la iconografia. Tallat en cristall de roca, presenta una decoració en relleu de dues aus, molt estilitzades, enfrontades i flanquejades per motius geomètrics.

Un recent estudi sosté que l’origen del bol és als territoris d’al-Àndalus o al Magrib, i descarta tesis anteriors que el situaven a l’Àsia Menor, Egipte o l’Iran.

scroll to top icon