Cercador de museus i localitats

Museu d'Art de Girona

Ara portàtil de Sant Pere de Rodes

Ara portàtil de Sant Pere de Rodes, segle X. Fusta i pissarra coberta d'argent repussat, 22 x 14 x 2,5 cm. Museu d’Art de Girona – Fons Bisbat de Girona.

Ara portàtil de Sant Pere de Rodes, segle X. Fusta i pissarra coberta d'argent repussat, 22 x 14 x 2,5 cm. Museu d’Art de Girona – Fons Bisbat de Girona.

L'ara de Sant Pere de Rodes és un exemplar únic d'ara portàtil de l’època alt medieval a Catalunya. Forma part indestriable d'un grup de peces medievals que es van trobar conjuntament l’any 1810 i que actualment s'exposen a la sala 1 del museu: una arqueta hispanoàrab, una estauroteca i una crismera. Aquest estri litúrgic obeïa a la necessitat de desplaçar-se dels bisbes i abats o religiosos notables, en relació amb els pelegrinatges medievals.

SIGNOGUIA

scroll to top icon