Cercador de museus i localitats

Museu d'Art de Girona

Marededéu de Palera

Marededéu de Palera, primera meitat del segle XV. Alabastre policromat, 75 x 39 x 24 cm. Església parroquial de Santa Maria, Palera. Museu d'Art de Girona - Fons Bisbat de Girona.

Marededéu de Palera, primera meitat del segle XV. Alabastre policromat, 75 x 39 x 24 cm. Església parroquial de Santa Maria, Palera. Museu d'Art de Girona - Fons Bisbat de Girona.

Aquesta imatge va ser esculpida per al temple de Santa Maria de Palera, on va romandre fins al 1936, quan va ser trencada i salvada per un veí que en va guardar els trossos. A diferència de la major part de les marededéus, que ploren o mostren un rictus seriós, aquesta somriu.

A la mà dreta porta un objecte esfèric, que podria tractar-se de la bola del món, objecte que tradicionalment du Jesús. Sobre el genoll esquerre de Maria seu l’Infant, que porta un llibre on es llegeix «Ave, Maria, gratia plena», subratllant la figura de la mare.

scroll to top icon