Cercador de museus i localitats

Museu d'Art de Girona

Marededéu

Marededéu, segle XV. Alabastre policromat, 108 x 40 x 33 cm. Pontós, Alt Empordà. Museu d'Art de Girona - Fons Diputació de Girona.

Marededéu, segle XV. Alabastre policromat, 108 x 40 x 33 cm. Pontós, Alt Empordà. Museu d'Art de Girona - Fons Diputació de Girona.

L’escultura gòtica té en les marededéus una de les manifestacions més genuïnes. Les del segle XV destaquen per la qualitat. Presidien entrades d’esglésies i catedrals, altars i retaules, i integraven també la decoració d’alguns monuments funeraris. Aquesta marededéu, de faccions proporcionades i gran bellesa, és el prototipus gòtic per excel·lència: dreta, amb el cos lleugerament inclinat, adopta una posició d’equilibri per sostenir a coll l’Infant, que hi manté una relació afectuosa, tocant-la amb la mà, i amb l’altra mà sosté un ocell. Altres marededéus de similars característiques i excel·lent factura són la de Sallent i una marededéu procedent de Boixadors.

scroll to top icon