Cercador de museus i localitats

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Ullastret

La muralla

És una de les fortificacions indígenes més complexes i elaborades de la península Ibèrica. La muralla que es veu actualment és producte de diverses etapes de construcció i diferents reparacions. Se’n coneixen més de 930 m dels trams oest, sud i part de l’est, tot i que segurament envoltava totalment el poblat. La part més complexa arquitectònicament es localitza a la banda oest (la que es troba en arribar al jaciment), i defensava el sector més vulnerable de la ciutat.

La muralla està reforçada amb set torres a la banda oest, separades entre elles per una distància aproximada de 28 m, una torre a l’extrem nord de la muralla i una torre de guaita a la banda meridional de la ciutat, al costat del recinte dels temples. Fins ara, han estat localitzades nou portes d’entrada a la ciutat. Algunes d’aquestes portes foren descobertes tapiades, fet que demostra que en el moment final de la vida del poblat van ser inutilitzades.

Recentment, gràcies a diverses prospeccions geofísiques, s’ha descobert un enorme fossat defensiu que transcorre en paral·lel al traçat emmurallat del vessant occidental del turó.

OBJECTES

<p>Fragment d&rsquo;un martell de ferro que servia per marcar i tallar la pedra.&nbsp;Museu d&#39;Arqueologia de Catalunya, Ullastret.</p>
Martell de tall
Martell de tall
scroll to top icon