Cercador de museus i localitats

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Girona

Denes

Sepulcre megalític del dolmen del Solar d'en Gibert (Rabós d’Empordà, Alt Empordà), neolític final - calcolític, 3500-2200 aC. Museu d'Arqueologia de Catalunya, Girona.

Sepulcre megalític del dolmen del Solar d'en Gibert (Rabós d’Empordà, Alt Empordà), neolític final - calcolític, 3500-2200 aC. Museu d'Arqueologia de Catalunya, Girona.

En els sepulcres megalítics es troben sovint els aixovars que acompanyaven els difunts, dins els quals destaquen les peces que tenien funcions ornamentals, com les denes de collarets de diferents materials. La presència d’or ens indica que pertanyien a personatges d’un cert nivell social.

El coneixement de les tècniques lligades a la metal·lúrgia s’ha de relacionar amb el treball de diversos metalls, com ara l’or i el coure, que tenen un punt de fusió similar (±1050 aC). L’or nadiu és el metall més manejable i dúctil que es coneix. A causa de la facilitat amb què es treballa, és un dels primers metalls emprats en la prehistòria catalana, i apareix en el neolític final.

scroll to top icon