Cercador de museus i localitats

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Girona

Alabarda

Alabarda de coure, Girona (Gironès), neolític final - calcolític, 2200-2000 aC. Museu d'Arqueologia de Catalunya, Girona.

Alabarda de coure, Girona (Gironès), neolític final - calcolític, 2200-2000 aC. Museu d'Arqueologia de Catalunya, Girona.

Arma formada per una làmina de coure triangular inserida en un mànec de fusta al qual anava subjectada per tres reblons. Aquest tipus d’arma és d’aparició freqüent a les tombes masculines de la cultura d’El Argar (Andalusia oriental i Múrcia). Per això constitueix una troballa excepcional en aquesta àrea del nord-est peninsular.

scroll to top icon