Museu d'Arqueologia de Catalunya - Girona

Càlat

Càlat, ceràmica comuna ibèrica, Bosc del Congost (Sant Julià de Ramis, Gironès), època ibèrica, 225-175 aC. Museu d'Arqueologia de Catalunya, Girona.

Càlat, ceràmica comuna ibèrica, Bosc del Congost (Sant Julià de Ramis, Gironès), època ibèrica, 225-175 aC. Museu d'Arqueologia de Catalunya, Girona.

La ceràmica a torn ibèrica pintada del nord-est peninsular es fabrica des de meitat del segle VI aC. Les decoracions més usuals són les línies i bandes paral·leles, els cercles concèntrics i les cabelleres, a diferència de les produccions llevantines, on primen les decoracions més elaborades com figures animals i humanes. El càlat és la forma més representativa d’aquest tipus d’estil decoratiu, tot i que també és possible trobar aquests motius decoratius en plats i gerres.

scroll to top icon