Cercador de museus i localitats

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Girona

Les colonitzacions i l’època ibèrica

Vista parcial de la sala 3.

Vista parcial de la sala 3.

Durant el segle VII aC diversos pobles mediterranis, fenicis i púnics, grecs i etruscs, entren en contacte amb les poblacions de la zona costanera de la península Ibèrica i hi estableixen relacions comercials, basades en l’intercanvi de productes manufacturats per matèries primeres.

En aquest mateix segle VII aC les poblacions indígenes de l’edat del bronze de la banda mediterrània de la península, inicien un llarg procés evolutiu que portarà a la formació de la cultura ibèrica.

La cultura ibèrica presenta uns trets característics comuns: generalització de la construcció amb materials durs (pedra, tovot), aparició d’un urbanisme incipient, adopció del torn de terrissaire, desenvolupament de la metal·lúrgia del ferro o creació d’un sistema autòcton d’escriptura. La societat s’estructura en classes. L’economia es basa en l’agricultura de secà i es complementa amb la ramaderia.

El contacte amb els pobles colonials va tenir importants repercussions en les formes d’organització de la societat, en l’economia i en les creences.

OBJECTES

<p>Ara, marbre, Mas Castellar de Pont&oacute;s (Alt Empord&agrave;), &egrave;poca ib&egrave;rica, segles III - II aC.&nbsp;Museu d&#39;Arqueologia de Catalunya, Girona.</p>
Ara
Ara
<p>L&agrave;mina amb inscripci&oacute; ib&egrave;rica, plom, Castell de la Fosca (Palam&oacute;s, Baix Empord&agrave;),&nbsp;&egrave;poca ib&egrave;rica, segle III aC.&nbsp;Museu d&#39;Arqueologia de Catalunya, Girona.</p>
Plom
Plom
<p>Motllo de cap femen&iacute;, terracota, Rodhe (Roses, Alt Empord&agrave;), &egrave;poca ib&egrave;rica, segle III&nbsp;aC. Museu d&#39;Arqueologia de Catalunya, Girona.</p>
Motllo
Motllo
<p>C&agrave;lat, cer&agrave;mica ib&egrave;rica pintada, Mas Castellar (Pont&oacute;s, Alt Empord&agrave;), &egrave;poca ibera, 200-175 aC.&nbsp;Museu d&#39;Arqueologia de Catalunya, Girona.</p>
Càlat de Pontós
Càlat de Pontós
<p>C&agrave;lat, cer&agrave;mica comuna ib&egrave;rica, Bosc del Congost (Sant Juli&agrave; de Ramis, Giron&egrave;s), &egrave;poca ib&egrave;rica, 225-175 aC.&nbsp;Museu d&#39;Arqueologia de Catalunya, Girona.</p>
Càlat
Càlat
<p>Gerra&nbsp;de cer&agrave;mica ib&egrave;rica de pintura blanca, parc residencial de Vilacolum (Torroella de Fluvi&agrave;, Alt Empord&agrave;), &egrave;poca ib&egrave;rica, segles V-IV aC.&nbsp;Museu d&#39;Arqueologia de Catalunya, Girona.</p>
Gerra
Gerra
<p>Plat de peix, cer&agrave;mica &agrave;tica de figures vermelles, Mas Castellar (Pont&oacute;s, Alt Empord&agrave;), &egrave;poca ib&egrave;rica, finals del segle IV aC.&nbsp;Museu d&#39;Arqueologia de Catalunya, Girona.</p>
Plat
Plat
<p>Crater de campana,&nbsp;cer&agrave;mica &agrave;tica de figures roges, Sant Sebasti&agrave; de la Guarda (Palafrugell, Baix Empord&agrave;), &egrave;poca ib&egrave;rica, mitjan segle IV aC.&nbsp;Museu d&#39;Arqueologia de Catalunya, Girona.&nbsp;</p>
Crater
Crater
<p>Asc, cer&agrave;mica j&ograve;nica-mil&egrave;sia, Emp&uacute;ries (l&rsquo;Escala, Alt Empord&agrave;), &egrave;poca ib&egrave;rica, segle VI - inicis del segle V aC.&nbsp;Museu d&#39;Arqueologia de Catalunya, Girona.</p>
Asc
Asc
<p>Nina, Emp&uacute;ries (l&rsquo;Escala, Alt Empord&agrave;), &egrave;poca grega, segles VI-IV aC.&nbsp;Museu d&#39;Arqueologia de Catalunya, Girona.</p>
Nina
Nina
scroll to top icon