Cercador de museus i localitats

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Empúries

Lauda funerària de mosaic

Lauda sepulcral amb mosaic d’època tardoromana, primer quart del segle V. Museu d'Arqueologia de Catalunya, Empúries.

Lauda sepulcral amb mosaic d’època tardoromana, primer quart del segle V. Museu d'Arqueologia de Catalunya, Empúries.

Lauda sepulcral datada dins el primer quart del segle V trobada a l’interior de l’església medieval de Santa Margarida (fora de les muralles de les antigues ciutats grega i romana d’Empúries).

La lauda formava part d’una tomba privilegiada constituïda per un sarcòfag rectangular de pedra, amb coberta també de pedra a doble vessant, que fou col·locat retallant la roca natural. La tomba es va segellar amb aquesta lauda policroma de mosaic, que presenta una inscripció funerària cristiana de tres línies a la part central: «[...] bisbe (?), [aquí] descansa. Frueix l’esperit que s’alegra en Crist. Va viure més o menys seixanta anys».

scroll to top icon