Museu d'Arqueologia de Catalunya - Empúries

Kernos grec

Vaset de libacions grec descobert a la zona del port de la ciutat grega d’Empúries, segle V aC. Museu d'Arqueologia de Catalunya, Empúries.

Vaset de libacions grec descobert a la zona del port de la ciutat grega d’Empúries, segle V aC. Museu d'Arqueologia de Catalunya, Empúries.

Vas grec d’ofrenes del segle V aC trobat l’any 2008 al barri portuari de la ciutat grega. Està format per una base de ceràmica de forma anular, amb l’interior buit, a la qual s’afegeixen diversos vasets destinats a rebre les ofrenes. Aquests vasos s’utilitzaven per fer libacions amb líquids com ara vi, oli, llet o mel, en funció de la disponibilitat i de la divinitat a qui s’adreçaven. La troballa de nombrosos kernoi en aquest sector d’Empòrion permet suposar l’existència d’una àrea de culte vinculada, probablement, a l’activitat marinera o als cultes a divinitats femenines com Demèter i Cora.

scroll to top icon