Cercador de museus i localitats

Museu d'Alcover

Medusa (Eulithota sp.)

Exemplar pertanyent al grup dels celenterats, únic representant del seu ordre trobat al país, rèplica de l’original. MGSB. Museu d'Alcover.

 

Exemplar pertanyent al grup dels celenterats, únic representant del seu ordre trobat al país, rèplica de l’original. MGSB. Museu d'Alcover.

 

Entre els membres del grup dels celenterats, destaquen les meduses, de cos tou format en el 90% per aigua i que, per aquest motiu, no solen fossilitzar-se, tret de casos excepcionals com el d’Alcover-Mont-ral.

Un cop mort l’animal, el seu cos quedava enterrat íntegrament, i així s’iniciava també el procés de fossilització. A l’antiga conca d’Alcover-Mont-ral va tenir lloc una deposició i un enterrament post mortem d’animals ràpids i sense elements pertorbadors, raó per la qual la preservació dels animals (especialment dels invertebrats) resulta immillorable per al coneixement de la fauna essencialment marina del Triàsic.

 

scroll to top icon