Cercador de museus i localitats

Museu Comarcal de Manresa

Teatrí d’Aïda

Teatrí d’Aïda (G. Verdi). Acte primer, quadre segon: Temple del déu Ptah, 1945. Museu Comarcal de Manresa.

 

Teatrí d’Aïda (G. Verdi). Acte primer, quadre segon: Temple del déu Ptah, 1945. Museu Comarcal de Manresa.

 

El procés que segueix Josep Mestres Cabanes (Manresa, 1898-1990) per a les seves escenografies és sempre el mateix.

Primer de tot, en fa un esbós complet i detallat. Després, l’acoloreix i hi incorpora alguna figura per estudiar-ne les proporcions. A continuació, s’entrevista amb el cap de màquines de l’escenari per identificar els problemes que puguin sorgir. Tot seguit, munta l’esbós en forma de teatrí per poder estudiar els errors que el projecte pot presentar, trobar la il·luminació adequada, corregir, millorar, etc. Acaba aquest procés amb I’aprovació dels responsables de l’obra i el vistiplau de la societat del Gran Teatre del Liceu.

scroll to top icon