Cercador de museus i localitats

Museu Comarcal de l’Urgell - Tàrrega

Els ibers a l’Urgell

Ceràmica de servei i contenidors diversos.

Ceràmica de servei i contenidors diversos.

El Molí d’Espígol de Tornabous era una veritable ciutat, amb muralles, torres i fossats i un urbanisme intern ben estructurat amb edificis singulars i carrers amples. Una ciutat amb un paper clau en l’organització política i econòmica del territori. Els materials de les excavacions d’aquest jaciment i de poblats de la zona han permès interpretar molts aspectes de les formes de vida dels ibers: eines de ferro, molins, piques de pedra, torteres, pesos de teler, restes de fauna... ens parlen de la seva economia agrícola i ramadera. La vaixella d’importació i les àmfores ens parlen dels seus contactes comercials amb grecs i cartaginesos. A l’exposició també hi ha elements referents a pràctiques de la societat ibèrica, com el joc, el vestuari i les creences.

La integració del territori dins de la civilització romana va comportar la desaparició progressiva de la cultura ibèrica. Un dels jaciments on veiem el pas de l’època ibèrica a la romana és el camp de sitges dels Missatges de Claravalls.

L’exposició explica des dels antecedents de la cultura ibèrica fins a la romanització de l’Urgell. L’època ibèrica és l’eix vertebrador del discurs a partir dels coneixements derivats de les excavacions dutes a terme al Molí d’Espígol de Tornabous, al Pla de les Tenalles de la Mora i al Tossal del Mor de Tàrrega. Pel que fa als antecedents destaca la necròpolis d’Almenara, amb túmuls de la primera Edat del Ferro.

OBJECTES

<p>Cernos del Mol&iacute; d&rsquo;Esp&iacute;gol, estan&ccedil;a 24, amb una cronologia aproximada del 200 aC.&nbsp;Museu Comarcal de l&rsquo;Urgell - T&agrave;rrega.</p>
Cernos del Molí d'Espígol
Cernos del Molí d'Espígol
<p>Urna troncoc&ograve;nica, cer&agrave;mica a m&agrave;, d&rsquo;entre el 500-300 aC. Edifici singular A, Mol&iacute; d&#39;Esp&iacute;gol.&nbsp;Museu Comarcal de l&rsquo;Urgell - T&agrave;rrega.</p>
Urna troncocònica, Molí d’Espí
Urna troncocònica, Molí d’Espígol
<p>Asc de vern&iacute;s negre en forma de cap de nubi produ&iuml;t segurament a Sic&iacute;lia entre el 250-200 aC.&nbsp;Museu Comarcal de l&rsquo;Urgell - T&agrave;rrega.</p>
Asc de vernís negre en forma d
Asc de vernís negre en forma de cap de nubi
scroll to top icon