Cercador de museus

Museu Comarcal de l’Urgell-Tàrrega

Cernos del Molí de l’Espígol

Cernos del Molí de l’Espígol, estança 24, amb una cronologia aproximada del 200 aC.

Cernos del Molí de l’Espígol, estança 24, amb una cronologia aproximada del 200 aC.

Cernos en forma de triangle de ceràmica a mà, format per tres petits vasos piriformes de base arrodonida connectats per tres conductes; la superfície està brunyida.

Els cernos són vasos complexos, de tradició grega però també presents en la cultura ibèrica, als quals se’ls atorga un sentit o caràcter ritual relacionat amb algun tipus de culte domèstic per tal de realitzar libacions o sacrificis incruents.

scroll to top icon