Cercador de museus i localitats

Museu-Arxiu Municipal de Calella

Teler manual

Arcaic teler manual fet de fusta que era emprat per teixir

Arcaic teler manual fet de fusta que era emprat per teixir

Teler manual del segle XIX fet de fusta envernissada, tot i que també es va utilitzar coure i ferro per construir-lo. Té unes nanses de cuir, una politja amb una corda i una pedra que actua de contrapès. Aquest teler és un bon exemple de la importància que la indústria tèxtil va tenir a Calella. Se sap que hi ha una altra màquina semblant a Anglaterra, on es van construir enginys tant per filar com per teixir que després es van exportar a altres països.

scroll to top icon