Cercador de museus i localitats

Museu-Arxiu Municipal de Calella

Ceràmica

Al pati del museu es pot admirar un gran plafó ceràmic amb la imatge de Sant Jaume.

Al pati del museu es pot admirar un gran plafó ceràmic amb la imatge de Sant Jaume.

El museu exhibeix una mostra de les típiques peces catalanes de color blau, principalment de finals del segle XVIII i principis del XX. Es poden admirar alguns estris que tenien finalitats decoratives i d’altres que s’utilitzaven en la vida quotidiana.

Així doncs, en l’apartat ornamental, hi ha rajoles tradicionals del segle XVIII que mostren els oficis més comuns de l’època i rajoles noucentistes del XX. En destaca un plafó del segle XVII amb una representació de santa Madrona davant la imatge del port de Barcelona i la muntanya de Montjuïc. Procedeix de l’antic carrer de la Pansa de Calella i és un dels conjunts ceràmics més antics del museu. Són també remarcables les teules vidriades i les rajoles andaluses d’estil noucentista historicista trobades a la Torre dels Anglesos, una casa calellenca de finals del segle XIX construïda per un representant anglès de maquinària tèxtil i enderrocada l’any 1979.

En l’àmbit de les ceràmiques d’ús comú que es trobaven a les antigues cases catalanes, es conserven diverses peces del segle XVII, com ara un mostrari de plats de reflexos i altres estris de cuina, com un ansat, un poal i un tupí. Una de les peces més destacades, però, és el fragment d’un plat de color verd manganès.

OBJECTES

<p>Plaf&oacute; de cer&agrave;mica en qu&egrave; apareix santa Madrona protegint la ciutat de Barcelona.&nbsp;Museu-Arxiu Municipal de Calella.</p>

<p>&nbsp;</p>
Plafó de Santa Madrona
Plafó de Santa Madrona
<p>L&rsquo;ermita del Roser de Calella serveix de decorat per a aquest plaf&oacute; del segle XIX.&nbsp;Museu-Arxiu Municipal de Calella.</p>

<p>&nbsp;</p>
Plafó de Sant Jaume
Plafó de Sant Jaume
<p>Pe&ccedil;a que forma part d&rsquo;un conjunt cer&agrave;mic modernista constitu&iuml;t per set rajoles.&nbsp;Museu-Arxiu Municipal de Calella.</p>

<p>&nbsp;</p>
Rajola modernista
Rajola modernista
scroll to top icon