Cercador de museus i localitats

Museu Arxiu de Santa Maria

Lauda Sepulcral Paleocristiana

Fotografia de la Lauda Sepulcral Paleocristiana. Autor: Ramon Manent.

Fotografia de la Lauda Sepulcral Paleocristiana. Autor: Ramon Manent.

A l’antic baptisteri, sota la torre del campanar, s’exposa la lauda sepulcral que, datada al segle V, és una peça molt emblemàtica perquè és una de les primeres mostres de la presència del cristianisme en el context local del darrer període romà i confirma la pervivència de poblament durant l’etapa de decadència d’Iluro en la desconeguda antiguitat tardana.

És una peça singular, única i de primer ordre en el panorama arqueològic català i peninsular perquè conté en la capçalera un gran crismó en relleu com a destacat element decoratiu, amb les lletres de l’alfabet grec T “tau” i P “rho” sobreposades, una variant del monograma de Crist que va ser símbol paleocristià, especialment estès a partir de l’Edicte de Milà de l’emperador Constantí.

Es tracta d’una lauda rectangular que havia estat tapadora d’una tomba, la caixa de la qual estava feta amb parets de pedra i morter. És d’una sola peça i va ser modelada in situ amb una capa molt fina d’opus signinum (morter de calç i picadís d’obra cuita).

 La lauda va ser descoberta durant les excavacions que l’any 1958 es van dur a terme davant la façana de l’església actual, dirigides per Marià Ribas. Tot cercant vestigis de les necròpolis del vell temple pagà i el primer cristià, aparegué junt amb altres conjunts funeraris de menor rellevància. 

AUDIOGUIA

02. Lauda Sepulcral Paleocristiana

Escolta l'audioguia d'aquest museu

Tots els àudios disponibles
scroll to top icon