Cercador de museus i localitats

Museu Arxiu de Santa Maria

L'orgue monumental

Fotografia de l'orgue monumental. Autor: Ramon Manent.

Fotografia de l'orgue monumental. Autor: Ramon Manent.

El 24 de juliol de 1927 s’estrenà, a la zona del cor i tapant completament la llum de la rosassa central de la façana, l’orgue d’estètica romàntica. Construït per Gaietà Estadella i qualificat de «monumental» pels contemporanis, era aleshores el més gran existent a Catalunya.

Compta amb quatre teclats manuals amb seixanta-una notes cadascun, i un pedaler de trenta notes. Els quaranta-dos registres i les nombroses combinacions lliures de registres li confereixen una gran riquesa tímbrica.  

El sistema ideat per Estadella, anomenat «mecànic-pneumàtic-tubular», permetia dosificar les pressions de l’aire, però retardava la reacció del so. La consola quedava separada de l’orgue. L’organista tocava de cara a l’altar major. L’instrument tenia 3.201 tubs.

L’any 1974 va ser reformat pels organistes Georges Lhote i Gabriel Blancafort, que hi van afegir un cos frontal (la cadireta) i la trompeteria de batalla. Van canviar el sistema d’alimentació d’aire, van incrementar el nombre de registres i el nombre de tubs fins a arribar als 4.575. La consola quedà adherida a l’instrument, de manera que l’organista avui toca d’esquena a la nau central. La transmissió d’aire de teclats a tubs funciona per electromagnetisme.

scroll to top icon