Cercador de museus

Monestir de Sant Esteve de Banyoles

La sala de l’arqueta

Vista d’una de les dependències del monestir que acull avui dia l’arqueta de Sant Martirià

Vista d’una de les dependències del monestir que acull avui dia l’arqueta de Sant Martirià

La sala de l’arqueta acull avui en dia l’arqueta de Sant Martirià. La sala és una de les dependències religioses que formaven part del monestir de Sant Esteve.

El monestir s’inscriu en la regla de Sant Benet i, com la major part dels monestirs d’aquest ordre, l’estructura de l’edifici respon a una distribució fixa que segueix unes exigències domèstiques. La regla organitza la vida dels monjos a través de tres activitats: el treball manual, la lectura divina i l’ofici diví.

Dins el monestir, identifiquem el refectori, el dormitori, la sala capitular, les cases dels monjos i de l’abat, el celler, el rebost, el graner, l’estable, la cuina i la porteria. En aquestes dependències, els monjos podien realitzar pràcticament totes les seves activitats amb autosuficiència i respectant la clausura de l’interior del monestir.

La major part dels monestirs situen a l’est la sala capitular, i al pis superior, els dormitoris dels monjos. Les estances situades al sud del claustre, com ara la sala de l’arqueta, acullen els menjadors o refectoris, el calefactori, la cuina i el rebost. I les estances situades a l’oest estan dedicades a magatzems i cellers del monestir.

OBJECTES

<p>Detall frontal de l&rsquo;arqueta de Sant Martiri&agrave; una vegada restaurada</p>
Arqueta de Sant Martirià
Arqueta de Sant Martirià
scroll to top icon