Cercador de museus i localitats

Mòla de Salardú

Rodet

Els àleps eren l’element més important del rodet. De com estiguessin col·locats i inclinats, depenia el seu funcionament.

Els àleps eren l’element més important del rodet. De com estiguessin col·locats i inclinats, depenia el seu funcionament.

El rodet era l’element principal del molí, per mitjà del qual es transformava l’energia hidràulica en mecànica. Es tractava d’una roda circular amb àleps a tot el radi, col·locada horitzontalment sobre el banc. L’aigua, en caure pel canal, empenyia els àleps i feia girar el rodet, al mateix temps que ho feia la pedra volandera, unida a aquest per un eix o arbre.

La Mòla de Salardú tenia originalment tres rodets, un dels quals es desplaçà més tard per activar el cernedor.

El rodet més antic del molí era de fusta, reforçat amb un cèrcol de ferro exterior.

scroll to top icon