Cercador de museus i localitats

Mòla de Salardú

Galin Reiau

Alguns dels cereals cultivats a l’Aran eren el sègol, el blat, el fajol, l’ordi i el blat de moro.

Alguns dels cereals cultivats a l’Aran eren el sègol, el blat, el fajol, l’ordi i el blat de moro.

La primera referència escrita coneguda sobre aquesta antiga mesura de gra és un document del 1175. Al març d’aquell any, el rei Alfons I atorgà als aranesos, al monestir de Sant Andreu de Barravés de Vilaller, a la Ribagorça, el tractat d’emparança. En virtut d’aquest, els aranesos reconeixien el rei d’Aragó com a senyor natural i, en contrapartida, el rei els prenia sota la seva protecció i els garantia les seves llibertats seculars a canvi d’un tribut, el galin reiau. Aquest tribut consistia en el pagament anual d’aquesta mesura, equivalent a 10,5 litres, per part de cada casa o fogatge.

scroll to top icon