Cercador de museus i localitats

Mòla de Salardú

Galin Reiau

Alguns dels cereals cultivats a l’Aran eren el sègol, el blat, el fajol, l’ordi i el blat de moro. Mola de Salardú. Musèu dera Val d'Aran.
 

 

Alguns dels cereals cultivats a l’Aran eren el sègol, el blat, el fajol, l’ordi i el blat de moro. Mola de Salardú. Musèu dera Val d'Aran.

 

 

La primera referència escrita coneguda sobre aquesta antiga mesura de gra és un document del 1175. Al març d’aquell any, el rei Alfons I atorgà als aranesos, al monestir de Sant Andreu de Barravés de Vilaller, a la Ribagorça, el tractat d’emparança. En virtut d’aquest, els aranesos reconeixien el rei d’Aragó com a senyor natural i, en contrapartida, el rei els prenia sota la seva protecció i els garantia les seves llibertats seculars a canvi d’un tribut, el galin reiau. Aquest tribut consistia en el pagament anual d’aquesta mesura, equivalent a 10,5 litres, per part de cada casa o fogatge.

scroll to top icon