Cercador de museus i localitats

Mòla de Salardú

Arbre

L’arbre quedava fortament subjecte al rodet per mitjà de diverses falques. Mola de Salardú. Musèu dera Val d'Aran.

L’arbre quedava fortament subjecte al rodet per mitjà de diverses falques. Mola de Salardú. Musèu dera Val d'Aran.

L’arbre era l’eix vertical que transmetia la força del rodet a la pedra sobirana o volandera.

Aquest enginy estava compost per una estructura inferior de fusta i una superior de ferro. A la superior trobem el coll de ferro, peça metàl·lica que travessava la pedra de moldre fixa i que, juntament amb la nadilla, transmetia la força per moure la pedra. La nadilla era una peça metàl·lica que, col·locada horitzontalment, encaixava en el nadiller i subjectava la volandera.

La filoseta, a l’extrem superior, colpejava el canaló i permetia que el gra caigués entre les pedres de moldre.

scroll to top icon