Cercador de museus i localitats

MNAC - Museu Nacional d'Art de Catalunya

Francisco de Zurbarán, Natura morta amb plat de codonys, 1633-1664

Natura morta amb plat de codonys, Francisco de Zurbarán, segle XVII. Oli sobre tela, 35 x 40,5 cm.

Natura morta amb plat de codonys, Francisco de Zurbarán, segle XVII. Oli sobre tela, 35 x 40,5 cm.

Quatre codonys de mida natural destaquen sobre el fons negre, mentre un focus de llum modela, des de l’esquerra, la fruita, que reflecteix el seu color daurat a la vora del metall del plat que l’acull. A sota a la dreta, a primer terme, una tela blanca. La tela original està reentelada i els estudis radiogràfics fan pensar que un dia es va retallar d’una altra de més gran per convertir-la en un quadre independent. Potser era un detall d’una escena religiosa d’interior domèstic amb un plat de fruites al·lusiu a la Redempció, freqüent en la producció de Zurbarán. Hi ha discrepàncies a l’entorn de la cronologia. La factura pictòrica i la composició situen la tela prop dels anys trenta del segle XVII, encara que també es podria relacionar amb les obres de la darrera etapa de l’artista.

scroll to top icon