Cercador de museus i localitats

Signoguia · MhiC – Museu d’Història de la Immigració de Catalunya

Sant Adrià del Besòs

01. Benvinguda

02. Humans en moviment

03. Humanitat nòmada i equipatges

04. Territorialitat, identitat i diàleg intercultural

05. Motius i causes per travessar mars i oceans

06. La indústria mou el món

07. El Sevillano

08. Testimoni 1: Per què vam marxar?

09. Testimoni 2: Com va ser el viatge?

10. Testimoni 3: La repressió de la immigració a Barcelona

11. Testimoni 4: Reagrupació familiar

12. Espai Migrar

13. Les fronteres

14. El trànsit

15. L'arribada

16. L'assentament

17. La Masia de Can Serra

scroll to top icon