Cercador de museus i localitats

L’Harmonia

Retaule de Sant Roc a l’hospital

Retaule de Sant Roc. Sant Roc visitant els malalts a l’hospital. Jaume Huguet II (pare) c. 1595

Retaule de Sant Roc. Sant Roc visitant els malalts a l’hospital. Jaume Huguet II (pare) c. 1595

El culte a sant Roc s’inicià al segle XIV, va créixer al segle XV i assolí la màxima popularitat a Catalunya a finals del segle XVI i durant el segle XVII.

L’epidèmia de pesta del segle XVI va causar a Catalunya milers de víctimes. A l’Hospitalet es van prendre mesures preventives, com el bastiment d’una tàpia exterior vigilada amb guardes. La veneració al sant devia augmentar molt. Així, el 1589 es fundà la confraria de Sant Roc a la catedral de Barcelona. La devoció va derivar en les festes de Sant Roc, desaparegudes a la segona meitat del segle XX.

scroll to top icon