L’Adoberia, jaciment arqueològic. Centre d’Interpretació Històrica del Granollers Medieval

Mènsula

Mènsula, anònim, segle XV. Pedra calcària, 24x36,5x30 cm. Fotografia de MDG. L’Adoberia, jaciment arqueològic. Centre d’Interpretació Històrica del Granollers Medieval. 

 

Mènsula, anònim, segle XV. Pedra calcària, 24x36,5x30 cm. Fotografia de MDG. L’Adoberia, jaciment arqueològic. Centre d’Interpretació Històrica del Granollers Medieval. 

 

Mènsula amb un grup d’orants o cantaires en actitud recollida davant d’un faristol damunt del qual hi ha un llibre obert. Les cares dels personatges són gairebé iguals, amb cabells curts, ulls ametllats amb celles arquejades i llavis molt marcats, i vestits amb hàbits de monjo.

Tot i que no es coneix exactament l’emplaçament dins de l’església gòtica de Sant Esteve de Granollers, per la documentació fotogràfica es veu que els arcs de la volta i els torals de la nau central arrencaven d’unes grans mènsules entrellaçades per una petita cornisa motllurada. També arrencaven de mènsules els arcs que suportaven el cor.

scroll to top icon