Jardí de Quint Licini

Oscillum

Oscillum de marbre del segle I dC. Fotografia d'Antonio Guillén, Museu de Badalona.

Oscillum de marbre del segle I dC. Fotografia d'Antonio Guillén, Museu de Badalona.

Els oscilla eren elements ornamentals molt habituals als jardins romans. Eren plaques votives en forma de pelta que estaven decorades, generalment, amb motius relacionats amb Bacus. Els oscilla se solien penjar dels intercolumnis del peristil, de manera que amb el vent oscil·laven. L’oscillum de Baetulo té un relleu d’una màscara teatral i una torxa encesa en una cara, i en l’altra, la representació de dos dofins amb les cues enroscades al pal d’un timó (imatge que al·ludeix a l’episodi en què el déu Bacus va convertir en dofins uns pirates tirrens que el volien vendre com a esclau).

AUDIOGUIA

14. Oscillum

Escolta l'audioguia d'aquest museu

Tots els àudios disponibles
scroll to top icon