Cercador de museus i localitats

Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont

Preparació dels fòssils, amb l'objectiu de perllongar la seva vida

Vista del laboratori de preparació del centre.

Vista del laboratori de preparació del centre.

El material fòssil obtingut en les diferents intervencions paleontològiques ha de passar pel laboratori de restauració, que prepara els fòssils perquè es conservin en condicions òptimes i puguin ser estudiats pels investigadors o exposats al públic.

Per conservar un fòssil, primer cal retirar l’embolcall aplicat a la peça durant l’excavació. Després s’han d’eliminar els sediments que envolten el fòssil i, paral·lelament, cal anar-lo consolidant, és a dir endurir-lo amb una mena de cola líquida (aquest procés comença ja durant l’excavació). Després es registra la peça: se li assigna un número de registre, que s’escriu al mateix fòssil, i s’anota el mateix codi en un etiqueta. Un cop acabat tot aquest procés, es guarda al magatzem de les col·leccions.

El laboratori també du a terme la tasca de fer-ne motlles i rèpliques destinades a l’estudi, l’exposició o l’intercanvi amb altres centres d’investigació: Com que els fòssils són extremament delicats, fer-ne un rèplica permet manipular-los i estudiar-los sense que corrin cap risc.

Al laboratori també es prepara material no fòssil, és a dir material actual, ja que per als investigadors és important tenir esquelets actuals de diferents animals per poder-los comparar amb les restes antigues.

scroll to top icon