Cercador de museus i localitats

Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont

Gestió de col·leccions per tal que els fòssils estiguin controlats i en bon estat

Vista del magatzem de col·leccions, des de la finestra accessible al públic.

Vista del magatzem de col·leccions, des de la finestra accessible al públic.

L’objectiu de la conservació i la gestió de col·leccions és controlar i preservar i allargar la vida dels fòssils per tal que les generacions futures puguin gaudir-los i conèixer-los. La col·lecció paleontològica de l’ICP conté uns 200.000 exemplars i no para de créixer gràcies a les constants intervencions paleontològiques que l’ICP porta a terme. Els fòssils de la col·lecció tenen edats compreses entre els 240 milions d’anys i els 10.000 anys.

La gestió d’aquest llegat patrimonial passa per l’inventari, la documentació i la conservació preventiva, com també per la coordinació del seu ús com a material d’estudi en investigacions científiques, i per la seva difusió. Per al control de la col·lecció, és molt important codificar tot el material i descriure’l detalladament en el catàleg. A cada fòssil se li assigna un número de registre (que equivaldria al nostre DNI) que permet recuperar la informació de la peça des del dia que va entrar al magatzem del centre. Aquest número té dues parts: un acrònim (IPS, corresponent a l’Institut de Paleontologia de Sabadell) i un número correlatiu simple, per exemple, IPS-54970.

scroll to top icon