Cercador de museus i localitats

Fundació Joan Miró

Home i dona davant d’un munt d’excrements, Joan Miró, 1935

Home i dona davant d’un munt d’excrements, Joan Miró, 1935, oli damunt coure, 23 × 32 cm, Fundació Joan Miró, Barcelona. Donació de Pilar Juncosa de Miró.

Home i dona davant d’un munt d’excrements, Joan Miró, 1935, oli damunt coure, 23 × 32 cm, Fundació Joan Miró, Barcelona. Donació de Pilar Juncosa de Miró.

Entre l’hivern del 1935 i la primavera del 1936, Miró fa les anomenades pintures salvatges.

«Inconscientment vivia l’atmosfera de malestar característica de quan ha de passar fatalment alguna cosa greu. […] Pressentia una catàstrofe i no sabia quina: van ser les guerres civil espanyola i mundial. Vaig provar de representar aquest ambient tràgic que em torturava i que sentia a dins de mi.»

Miró hi recupera el clarobscur i una certa figuració per transmetre una impressió de realitat, encara que amb una forta càrrega subjectiva que inclou la desolació del paisatge i una intensificació dels colors. Les dimensions reduïdes l’obliguen a treballar amb cura i li permeten recrear-se en els detalls.

El títol recorda una citació de Rembrandt: «És en un femer on trobo robins i maragdes.»

scroll to top icon