Exposició temporal: Realisme(s) a Catalunya, 1917-1936. Del Picasso clàssic al Dalí surrealista

Ramon Calsina

Ramon Calsina Baró (Barcelona, 1901-1992)
Tragèdia, 1929
Llapis Paris, acolorit sobre paper
Museu Abelló, Mollet del Vallès

Ramon Calsina Baró (Barcelona, 1901-1992)

Tragèdia, 1929

Llapis Paris, acolorit sobre paper

Museu Abelló, Mollet del Vallès

Ramon Calsina elabora intuïtivament una obra connectada a una mena de realitat paral·lela, al marge de qualsevol escola. La seva obra és tractada en algun moment d’objectivista, pel traç depurat de la seva pintura que, molt probablement, li prové del seu aprenentatge amb Fèlix Mestres. Rafael Benet, amb motiu de la seva exposició a les Galeries Laietanes el 1934, es refereix a ell com “el pintor caricatural, de les visions i de la paleta tràgica”. Precisament en aquesta mostra, qui li prologa el catàleg és Joan Sacs, on afirma que «Calsina és un compositor rar dintre la timidesa o curtedat composicionista de la nostra actual pintura».

scroll to top icon