Cercador de museus i localitats

Exposició temporal. El Llibre català en temps del Modernisme

Frontispici del Cançoner sagrat de vides de sants.

Joaquim Figuerola i Fernández (Barcelona, 1878-1946)

Frontispici del Cançoner sagrat de vides de sants. Barcelona, Societat Catalana de Bibliòfils, 1912

Impressió sobre paper

Col·lecció Jordi Estruga

scroll to top icon