Cercador de museus i localitats

Exposició temporal. El Llibre català en temps del Modernisme

Coberta de Poesía & Prosa

Víctor Oliva i Sala (1861-1928)

Coberta de Poesía & Prosa, d’Ignasi de L. Ribera i Rovira. Oliva, impressor: Vilanova y Geltrú, 1905

Impressió sobre paper

Col·lecció particular

scroll to top icon