Cercador de museus i localitats

Exposició "Gaudí & trencadís"

Morter decorat

Es decora el morter del totxo vist de l’entrada amb petits fragments incrustats.

Reproducció amb material original de l’època 28 x 29 cm

Producció: Montse Agüero

scroll to top icon