Cercador de museus i localitats

Espai d’Art Cinètic Jordi Pericot

El Masnou

Vista de l’interior de l’Espai Pericot.

Vista de l’interior de l’Espai Pericot.

Inaugurat a finals del 2011, l’Espai d’Art Cinètic Jordi Pericot inclou l’única col·lecció permanent d’art cinètic de l’Estat, fruit de la donació de l’artista a l’Ajuntament del Masnou. En aquest modern espai es pot veure una mostra de tot el conjunt de l’obra de Jordi Pericot, dividida en sis àmbits que segueixen les diferents etapes de la seva evolució artística.

Jordi Pericot (el Masnou, 1931) s’introduí en les tècniques del cinema experimental a França, on inicià la seva trajectòria artística. En tornar, va mantenir una activitat cultural destacada, especialment en la recerca de l’art cinètic.

L’art cinètic és un corrent artístic basat en l’estètica del moviment. En alguns casos, en les obres s’introdueixen motors i altres fonts d’energia; en d’altres, com és el cas de Jordi Pericot, es creen efectes òptics que simulen el moviment i fan que l’espectador s’hagi de bellugar davant de l’obra per poder-ho experimentar.

ÀMBITS

<p>Les albors del cinetisme. Par&iacute;s (1963-1972).</p>
Les albors del cinetisme. París (1963-1972)
Les albors del cinetisme. París (1963-1972)
<p>El moviment per la reflexi&oacute;. Miralls guerxos (1965-1968).</p>
El moviment per la reflexió. Miralls guerxos (1965-1968)
El moviment per la reflexió. Miralls guerxos (1965-1968)
<p>El moviment per la refracci&oacute;. Pl&agrave;stic estriat (1966-1971).</p>
El moviment per la refracció. Plàstic estriat (1966-1971)
El moviment per la refracció. Plàstic estriat (1966-1971)
<p>El m&ograve;dul cin&egrave;tic T. Tronc de con (1968-1972).</p>
El mòdul cinètic T. Tronc de con (1968-1972)
El mòdul cinètic T. Tronc de con (1968-1972)
<p>La tensi&oacute; entre &eacute;sser i buit. Formes, colors i buits (1971-1974).</p>
La tensió entre ésser i buit. Formes, colors i buits (1971-1974)
La tensió entre ésser i buit. Formes, colors i buits (1971-1974)
<p>El cinetisme org&agrave;nic. Les figures ret&ograve;riques (1981-1984).</p>
El cinetisme orgànic. Les figures retòriques (1981-1984)
El cinetisme orgànic. Les figures retòriques (1981-1984)

OBJECTES

VÍDEO

INFORMACIÓ

ADREÇA
TARIFES
TELÈFON
HORARIS
COM S'HI ARRIBA
EMAIL
museu.nautica@elmasnou.cat

MAPA

scroll to top icon