Cercador de museus i localitats

Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries

Turbina Francis, marca Planes, Flaquer i Cia

La turbina Francis genera 90 CV. La paraula turbina ve del llatí turbo –inem, que significa rotació o gir, 1905. Fotografia de Pep Botey. Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries.

 

La turbina Francis genera 90 CV. La paraula turbina ve del llatí turbo –inem, que significa rotació o gir, 1905. Fotografia de Pep Botey. Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries.

 

La turbina aprofita i transforma l’energia cinètica de l’aigua en energia mecànica, la qual es transmet a través d’un sistema d’embarrats, corretges i politges. El grau d’eficiència de les turbines és molt superior al de les antigues rodes hidràuliques.

Les Francis són turbines de reacció, molt emprades per a cabals i salts mitjans.

AUDIOGUIA

04. La força motriu, la Francis

Escolta l'audioguia d'aquest museu

Tots els àudios disponibles
scroll to top icon