Cercador de museus i localitats

Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries

Molins marca EMSA (Establecimientos Morros SA) del 1947

Per aquestes màquines, cada dia hi passaven 20.000 quilos de blat! ©Jordi Cassú.

Per aquestes màquines, cada dia hi passaven 20.000 quilos de blat! ©Jordi Cassú.

Tot i que ens poden semblar iguals, tenen diferents funcions: entre el seus cilindres s’hi mòlt el blat, es desagrega la despulla o compressiona les sèmoles.

Els molins presenten quatre cilindres que permeten fer dues passades de mòlta independents. El producte entra per la part superior, i un joc de dos rodets paral·lels fa que caigui de forma regular entre els dos cilindres de mòlta. Aquests cilindres giren en sentit contrari i a una velocitat diferent, de manera que el cilindre més lent reté el producte mentre que el més ràpid el mol.

El producte resultant es recull des de la part inferior, i a través del elevadors de catúfols s’envia als plansichters que en classificaran els resultats obtinguts.

AUDIOGUIA

03. La molta

Escolta l'audioguia d'aquest museu

Tots els àudios disponibles

SIGNOGUIA

scroll to top icon