Cercador de museus i localitats

Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries

Revolució en la mòlta i tota la força de l’aigua

Saps com han canviat els molins per moldre el blat des del neolític fins al sistema austrohongarès? ©Pep Botey

Saps com han canviat els molins per moldre el blat des del neolític fins al sistema austrohongarès? ©Pep Botey

Aquesta història comença fa molt de temps, tant com el que fa que els homes s’alimenten del blat i fan servir un estri per poder-ne obtenir la farina. Serà el primer molí. D’aleshores ençà, l’evolució tecnològica dels molins va ser constant fins arribar, amb la industrialització, al sistema modern. El sistema austrohongarès va ser el primer que va permetre obtenir farina totalment blanca.

A través de les maquetes es pot experimentar com ha evolucionat la mòlta del blat.
De dalt a baix i de baix a dalt, en un complex entramat vertical, el blat, la farina i els altres productes segueixen un circuit que els condueix d’una màquina a una altra. Per entendre tot el procés hi ha un audiovisual on s’acompanya el gra de blat en el seu recorregut per la fàbrica.

També hi trobareu la turbina Francis, del 1905. Amb la força de l’aigua posava en moviment totes i cadascuna de les màquines a través del complex sistema d’embarrats, politges i corretges. Una maqueta interactiva ajuda a visualitzar com l’aigua genera energia.

VÍDEO

OBJECTES

scroll to top icon