Cercador de museus

Ecomuseu de les valls d'Àneu

Llit

El llit, com altres peces del mobiliari, incorpora elements de caire religiós i de protecció.

El llit, com altres peces del mobiliari, incorpora elements de caire religiós i de protecció.

El mobiliari de la casa sovint estava fet pels mateixos fusters del territori, imitant les tècniques i estils de moda a l’època.

Els llits de colga eren molt habituals a les cases més humils. Constaven de quatre potes, més o menys decorades, que suportaven una caixa gran que s’emplenava de palla o llana, que feia la funció de matalàs. Segons l’estatus de la família aquests llits presentaven més o menys acabats i elements decoratius.

scroll to top icon