Cercador de museus i localitats

Ecomuseu de les valls d'Àneu

Graner

Dins del graner es guardaven els formatges per evitar que s'assequessin i conservar-los millor. Ecomuseu de les valls d'Àneu.

Dins del graner es guardaven els formatges per evitar que s'assequessin i conservar-los millor. Ecomuseu de les valls d'Àneu.

Davant de l'entrada veiem els graners. Allí s’hi guardava el gra, normalment de tres tipus: ordi, sègol i blat. Quan portaven els sacs es buidaven a l'interior dels calassos i s'anaven posant taules per pujar-ne l'alçada. Quan ja no s'arribava a abocar el sac, es posaven les últimes taules fins al sostre i s'acabava d'omplir des del pis de dalt a través d'uns forats. Quan es volia consumir, el gra s'extreia per les portetes que hi ha a la part inferior.

scroll to top icon