Cercador de museus i localitats

Ecomusèu Çò de Joanchiquet de Vilamòs

Hucha (caixa de núvia)

Els cereals que es cultivaven a l’Aran eren, entre altres, el blat, l’ordi, la civada, el fajol i el sègol. Ecomusèu Çò de Joanchiquet de Vilamòs. Musèu dera Val d'Aran.

 

Els cereals que es cultivaven a l’Aran eren, entre altres, el blat, l’ordi, la civada, el fajol i el sègol. Ecomusèu Çò de Joanchiquet de Vilamòs. Musèu dera Val d'Aran.

 

Les huches eren grans caixons de fusta amb tapadora on es guardava el cereal que s’havia de conservar mentre no fos necessari moldre’l.

De les nombroses caixes que trobem a les golfes de Joanchiquet, únicament una és una hucha; la resta corresponen a caixes de núvia que van ser reaprofitades per guardar-hi el cereal.

Les caixes de núvia es feien servir per transportar i guardar l’aixovar de la núvia després de les noces. L’aixovar podia contenir roba blanca, llençols, mobles, joies, diners, etc., en funció de la posició econòmica de la família de la núvia.

scroll to top icon