Cercador de museus i localitats

Centre d'Interpretació de les Barraques del Delta

L’agulla barraquera

Aquesta agulla és un estri exclusiu dels barraquers.

Aquesta agulla és un estri exclusiu dels barraquers.

Les eines i els estris del barraquer i els seus ajudants eren molt simples. Es limitaven a la falç, l’agulla barraquera, l’agullacanyissera, un aixolet o una aixa, una serra, una pala plana i una altra de tipus càvec, un pinzell d’emblanquinar i poques coses més. Només un estri era exclusiu del seu ofici: l’agulla barraquera. Era una agulla gruixuda i molt llarga, amb la punta lleugerament corbada. Aquesta punta facilitava passar el cordell entre les canyes dels diferents canyissos, per cosir la brossa, i impermeabilitzar així la barraca.

SIGNOGUIA

scroll to top icon