Centre d'Interpretació de la Cultura dels Ibers - Casa O'Connor

Gran vas d’ús ritual

Gran vas d’ús ritual procedent del poblat iber La Moleta del Remei, segle VII aC. Centre d'Interpretació de la Cultura dels Ibers - Casa O'Connor. Museu de les Terres de l'Ebre.

Gran vas d’ús ritual procedent del poblat iber La Moleta del Remei, segle VII aC. Centre d'Interpretació de la Cultura dels Ibers - Casa O'Connor. Museu de les Terres de l'Ebre.

Vas fet a mà en forma de cratera amb acabament exterior brunyit i decoracions acanalades que imiten tipologies de vasos metàl·lics. Datat al segle VII aC, presenta trets formals i decoratius dins la tradició del bronze final.

La presència als jaciments d’Alcanar d’àmfores fenícies i altres contenidors, així com de vaixella indígena destinada a la celebració ritual de banquets, ens apropa a una societat en la qual el consum cerimonial d’aliments (beguda i menjar) era d’essència comunitària, molt propi de la Mediterrània a l’antiguitat.

scroll to top icon