Cercador de museus i localitats

Centre d'Interpretació de l'Art Rupestre Muntanyes de Prades

L'art rupestre mundial i l'art rupestre com a patrimoni de la humanitat

L’art rupestre, un fràgil testimoni de la prehistòria que cal protegir.

L’art rupestre, un fràgil testimoni de la prehistòria que cal protegir.

Fins a l’any 2003, el Comitè del Patrimoni Mundial havia inscrit 754 béns en aquesta llista. D’aquests, 18 són indrets d’art rupestre repartits pels cinc continents.

Fins ara, s’han descobert i registrat unes 100.000 obres d’art prehistòriques, que també inclouen peces d’art moble. La major part d’aquestes mostres d’art rupestre es reparteixen per 700.000 indrets d’arreu del món, amb pintures i gravats que contenen uns 20 milions d’imatges. Fins avui, el 99 % de l’art prehistòric conegut és art rupestre.

L’interès social i científic per salvaguardar el patrimoni d’art rupestre ha fet que les administracions dels països hagin redactat lleis i normatives per garantir-ne la protecció.

Fruit d’aquesta atenció són alguns museus, parcs culturals i, de manera específica, centres d’interpretació, que tenen un paper fonamental en la conservació, recerca i difusió d’aquest art. Aquestes entitats haurien de promoure debats, cursos, itineraris i campanyes d’educació i sensibilització al voltant de l’art rupestre, i participar en la redacció de plans per a la seva protecció.

Actualment es coneixen milers de jaciments d’art rupestre que caldrà investigar i documentar correctament abans de poder fer-ne una difusió responsable.

scroll to top icon